|

Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü

RAMP[A] Fotoğraf ve Video sergisi 2, 2012 Bahar döneminde MAVA 323 Yaratıcı Fotoğraf dersi alan 18 öğrencinin dönem boyunca çektikleri fotoğraflar arasından yapılan seçimle oluşturuldu.

Department of Media & Visual Arts RAMP[A] Photography & Video Exhibition 2, presents the collectively selected work of 18 students from the projects they have produced during MAVA 323 Creative

Photography class in Spring 2012.

 

Öğretim Üyesi Instructor

Laleper Aytek

Kitap Tasarımı Book design

Oğuz Yaşargil

www.designofis.com

Mayıs May

2012