|

İkinci Göz-Türkiye’den Kadın Fotoğrafçılar sergisi, Türkiye’nin ilk kadın savaş muhabiri olan

Semiha Es’in anısına günümüzün kadın fotoğrafçılarından bir seçkiyi bir araya getiriyor.

Serginin Semiha Es’e adanan bölümünde, Es’in Kore Savaşı fotoğraflarının yanı sıra

dünyanın çeşitli ülkelerine yaptığı gezilerden g.rüntüler var. Yoğun bir birikimin çok küçük bir

kesitini oluşturan bu fotoğraflar, insana odaklı yetkin bir fotoğrafçıyla karşı karşıya

olduğumuzu gözler önüne seriyor.

Sergide yer alan diğer fotoğraflar, bugün Türkiye fotoğraf dünyasında haber fotoğrafçılığı,

belgesel fotoğraf veya sanat alanında etkinliğini sürdüren kadın fotoğrafçılardan bir seçki

sunuyor: 1955 doğumlu Emine Ceylan’dan başlayarak bugün henüz yirmili yaşlarında olan

genç kuşak fotoğrafçılara uzanan bu seçki, kadınların cinsiyet kimliğini ayırıcı bir unsur olarak

ele alırken, bir dizi soru işaretini gündeme getiriyor: Bu kadınlar, ele aldıkları konulara kadın

oldukları için mi yöneldiler? Manzara, portre gibi alışılagelmiş türlerin dışına çıktıklarında

baktıkları/gördükleri dünya(lar) kadın olmalarıyla ilişkilendirilebilir mi? Daha çok ‘kadın’

konulu fotoğraflar ya da kadınlarla özdeşleştirilen konuları mı çekiyorlar?

‘Kadın gözü’ yerine Simone de Beauvoir’ın “İkinci Cins” kitabına göndermede bulunan İkinci

Göz, öteki taraftan bakan göz olarak gündeme geliyor bu sergide, hâkim bakış açısının ilk

göreceği açıdan bakmayan göz; kendi ‘ikincil’ addedilen dünyasından bakan göz.

Simone deBeauvoir, dünyayı temsil etme işini, kendi bakış açılarını hakikat zanneden erkeklerin

üstlendiğini söyler. “İkinci göz”, bu bağlamda, ideolojik nedenlerle hakikatmış gibi sunulan bir

mitoloji içinde kadın gözünün g.rdüğü öteki hakikât(ları) da görebilen göz…

SEMİHA ES-EMİNE CEYLAN-LALEPER AYTEK-ANİ ÇELİK AREVYAN-SİLVA BİNGAZBİKEM

EKBERZADE-PINAR GEDİKÖZER-SERRA AKCAN-SEBLASELİN OK-GÖRKEM

ÜNAL-BURCU GÖKNAR-MELİSA ÖNEL-SENEM SİNEM-SEYLAN KANDAK-SİNEM DİŞLİ-

SEZA BALİ-ÖZLEM ŞİMŞEK-SEVİM SANCAKTAR-GÖZDE M TÜRKKAN-GÜLAY DOĞANASLI

NARİN-ZEYNEP KAYAN-BEGÜM KOÇUM-CEMRE YEŞİL-DİLARA ARISOY-ŞENAY

ÖZTÜRK-LARİSSA ARAZ