|

2011  Koç üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde Medya ve Görsel Sanatlar (MAVA) bölümü kuruldu.

2014  MAVA Bölümü bu yıl ilk mezunlarını veriyor.

Bahar 2014  Dönem boyunca altı MAVA dersini alan ve bu derslerin bir bölümünü önceki yıllarda almış olan öğrenciler birlikte ortak bir proje kapsamında çalıştılar.

 

Projeto be

Olmaktı, kimlikti, arzulanandı, hafızaydı, Berkin Elvan’dı; kayıptı, gençlikti ve çok erkendi... Tek bir yüzü yoktu, olamazdı “to be” kavramının; özünde muğlak, kimi karanlık, bazen umutlu ama kaygan, çoğunlukla tedirgin eden; ihlalleri, ihmalleri, sarsıcı, çelişkili, beklenmedik, yasaklı, rahatsız edici, eksik, ücra olanı; umudu, güven(sizliğ)i, geçiciliği içinde barındırandı.

Bu kavramı kişisel ve toplumsal düzeyde sorgulatacak, sorularımızı çoğaltacak yüzleri vardı, olmalıydı...

 Böyle başladık.

 Yapmak,

 (Yeniden) kurmak,

 Anlamak için...

Sergi        

MAVA 210 Fotoğraf: Temel Teknikler

MAVA 323 Fotoğraf Atölyesi 

MAVA 324 Sinematografi ve Kurgu

MAVA 326 Belgesel

MAVA 327 Tipografi

MAVA 444 Medya ve Görsel Sanatlar Proje 

derslerini alan ve almış  öğrencilerin  tipografi, video ve fotoğraf işlerinden oluşmaktadır.

 

Laleper Aytek

Mayıs 2014

 

2011 Media and Visual Arts Department (MAVA) is established in the College of Social Sciences and Humanities of Koç University.

2014  Department of MAVA graduates its first undergraduate class this year.

Spring 2014  Throughout the semester, students who were taking six MAVA courses this semester and others who had already taken some of the courses in earlier years worked together in a project.

 

Project : to be

It was ‘to be’, it was identity, the desired, the memory, it was Berkin Elvan; it was lost, it was the youth and it was too soon…

There was not, indeed cannot be, just one aspect of the concept ‘to be’; it was the ambiguous in essence, sometimes dark, now and then hopeful but slippery, but often disquieting; it harbored transgressions, negligence, the shocking, the contradictory, the unexpected, the forbidden, the disturbing, the missing, the obscure; as well as the hope, (dis)trust, and transient.

It had, must have, aspects that make us question this concept personally and socially, aspects that multiply our questions.

This is how we started.

In order to do,

To (re-)construct,

To understand…

Exhibition  Comprised of the works of typography, video and photography belonging to the students who have been taken and already took these six courses.

 

MAVA 210 Photography: Basic Techniques

MAVA 323 Creative Photography

MAVA 324 Cinematography and Editing

MAVA 326 Documentary and Non-Fiction

MAVA 327 Typography

MAVA 444 Media and Visual Arts Project

 

 

Laleper Aytek

May 2014